Letní otevírací doba vinařství je v menu Kontakty.

Informace o webu

AUTORSKÁ PRÁVA

Provozovatelem e-shopu shop.vinarstvibalaz.cz je Vinařství Baláž, IČ: 45628661, U Traktorky 654, 691 85 Dolní Dunajovice, které je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách shop.vinarstvibalaz.cz provozovaných na licenci aplikace Shoptet, zejména textového obsahu v podobě popisu vín a dalších autorských textů, designu stránek, ilustrací, grafiky, fotografií a veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Jakákoliv kopie autorského obsahu na těchto stránkách, zejména textu, popisu vín a dalších autorských textů, fotografií, ilustrací a designu z těchto internetových stránek, bez předchozího souhlasu Provozovatele není možná. 

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách shop.vinarstvibalaz.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

 

OCHRANA DAT - SHROMAŽĎOVANÉ INFORMACE A JEJICH VYUŽITÍ

Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našich systémů a procesů a s veškerými osobními údaji nakládáme v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“). Více informací o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů (www.warehouse1.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju).

 

KÓDY TŘETÍCH STRAN

Na tomto webu používáme kódy od společností Google a META, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků e-shopu.

 

GOOGLE ANALYTICS

Tyto stránky využívají službu Google Analytics 4, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html 
.

COOKIES

Při poskytování svých produktů a služeb využívají tyto stránky cookies, což jsou malé textové soubory, které se ukládají na počítač uživatele při prvním načtení webové stránky. Díky těmto souborům lze snadněji identifikovat způsob, jakým návštěvníci s obsahem webových stránek pracují. To Provozovateli pomáhá komunikovat vstřícněji s návštěvníky webových stránek, případně efektivněji zacílit marketing.

Cookies jsou ve většině prohlížečů ve výchozím nastavení povoleny. Pokud nechce uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí provést potřebná nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Více informací o tom, jak zapnout a vypnout soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nápovědě ve vašem prohlížeči. Nastavení zákazu použití cookies může znamenat omezení nebo nedostupnost některých funkcionalit těchto stránek.

ODPOVĚDNOST A PRÁVNÍ PŘÍSLUŠNOST

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

INFORMACE O AUTOROVI E-SHOPU

E-shop pro Provozovatele realizoval a spravuje Leoš Špachta, spachta.cz, IČ 66869340. Prezentace je provozována na na licenci aplikace Shoptet. V případě dotazů nebo nalezení technických problémů je možné kontaktovat autory e-mailem na leos@spachta.cz.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz